Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Онуфріївський селищний голова Віталій Береза: «Гендерний підхід відкриває можливості бюджетування, орієнтованого на людину та її потреби»

153 Views
Онуфріївський селищний голова Віталій Береза:  «Гендерний підхід відкриває можливості бюджетування, орієнтованого на людину та її потреби»

Останнім часом в українському суспільстві відбуваються суттєві зміни в осмисленні та легітимації гендерних відносин, запроваджуються інституційні механізми забезпечення гендерної рівності.

Успішне впровадження і регулювання гендерних відносин передбачає утвердження цінності гендерної рівності. Це, насамперед, недопущення гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень (у першу чергу, у сфері політики та загалом на ринку праці), забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних обов’язків, унеможливлення проявів гендерного насильства тощо.

Про гендерну рівність і гендерне бюджетування в рамках розвитку територіальної громади розповів Онуфріївський селищний голова Віталій Береза.

– Віталіє Миколайовичу, наскільки важливими для Вас особисто є питання забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок? Кому це потрібно – чоловікам, жінкам?

Для мене особисто питання гендеру не є очевидним, оскільки воно тісно пов’язане з іншими соціальними факторами. Зазвичай суспільство очікує, що жінка буде піклуватися про сім’ю та дітей, і тому часто має єдиний вибір — перейти на неповний робочий день чи гнучкий графік роботи, але з нижчою оплатою. І це сприймається як «норма» (“жінки проводять більше часу з дітьми, тому що народжують”), через відсутність інших перспектив і можливостей отримати нові досвіди.

– Яка, на Вашу думку, роль гендерної рівності в економічному житті і розвитку місцевих громад?

–  На мою думку, питання дотримання гендерної рівності особливо актуальне у контексті децентралізації. Адже, завдяки реформі, місцеві громади отримали більш широкі повноваження і вже самостійно визначають напрямки економічного та соціального розвитку, вивчають потреби різних груп мешканців (зокрема, чоловіків і жінок) і реагують на них. Розуміння гендерних відмінностей і нерівностей має бути враховано під час аналізу та планування місцевого економічного розвитку. Наявність базового гендерного аналізу території сприяє впровадженню ефективних дій задля нейтралізації диспропорції. Ефективними інструментами гендерного аналізу є дослідження доступності послуг для жінок і чоловіків, гендерно чутливе стратегічне планування та гендерне бюджетування, які потребують використання даних, розмежованих за ознакою статі. Це дає можливість враховувати відмінності в потребах жінок і чоловіків та краще їх задовольняти за допомогою реалізації місцевих програм.

– Чи згодні Ви з твердженням, що домашніми справами повинна займатися жінка, а чоловік – заробляти гроші? З якими гендерними стереотипами Ви стикалися? Як впливає традиційне визначення соціальних ролей чоловіків та жінок у сім’ї, соціумі на рівень самореалізації, зайнятості, розвитку особистості, громади, держави?

Жінки традиційно виконують важливу роль матері, яка відповідає за приготування їжі та домашню роботу. У професійному розвитку жінок є специфічні перешкоди  – такі як догляд за дітьми та літніми людьми. Проте жінки доводять, що їм цілком під силу займатися будь-яким видом бізнесової, економічної, державної, законотворчої діяльності. Більше того, я абсолютно впевнений, що жінки будуть відігравати щоразу більшу роль на цих аренах, що є природнім, логічним виявом цивілізованості суспільства.

– Які гендерно-орієнтовані практики, політики, гендерно-чутливі принципи управління практикуються у вашій ОТГ?

Жінки і чоловіки є як споживачами послуг, так і платниками податків. Це означає, що доходи бюджету формуються коштом жінок та чоловіків, а видатки розподіляються між жінками і чоловіками, дівчатами та хлопцями. Саме тому діяльність місцевої влади має бути спрямована насамперед на задоволення суспільних потреб громадян і пов’язана з отриманням життєво необхідних послуг. До речі, у нашій громаді 32,5% депутатів селищної ради складають жінки .

–  Ваше ставлення до гендерно-орієнтованого бюджетування. Це потрібно?

– На практиці реалізація гендерного підходу у громадах означає створення рівних умов та можливостей участі жінок і чоловіків у житті громади, у доступі до її ресурсів та послуг. Фактично, це реалізація політики гендерної рівності.

Гендерно-орієнтоване бюджетування не грунтується на наданні переваги одній статі. У процесі ГОБ робота ведеться над тим, щоб створити умови для рівних можливостей жінок і чоловіків у кар’єрному зростанні, виборчому процесі, здобутті освіті, отриманні медичної допомоги та соціальному забезпеченні. Тобто, гендерний підхід відкриває можливості бюджетування, орієнтованого на людину та її потреби. Потреби часто відрізняються через те, що жінки та чоловіки виконують різні ролі у суспільстві та стикаються внаслідок цього з різними викликами. Але важливо розуміти, що ці потреби та виклики визначаються не лише власне гендерними, а й іншими чинниками. Наприклад, потреби та інтереси дівчаток і хлопчиків дошкільного віку будуть відрізнятися від потреб підлітків. Аналогічно можна говорити про специфічні інтереси та потреби жінок і чоловіків з інших груп.

Принципи, на яких базується гендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі, є важливими орієнтирами для законотворчої і законодавчої діяльності. До цих принципів можна віднести рівність прав, рівність можливостей, недискримінацію, справедливість.

В Онуфріївській територіальній громаді ми намагаємося максимально якісно  надавати соціальні послуги як чоловікам, так і жінкам.

– Які Ви бачите перешкоди у впровадженні гендерної політики у громадах та у державі?

–  Основними труднощами, з якими стикаються представники місцевого самоврядування при виконанні рішень Парламенту, Уряду та Президента України щодо реалізації державної ґендерної політики, є відсутність зрозумілої та доступної інформації про сутність  ґендеру та про те, яким чином їх стосуються питання ґендерної рівності.

Раніше про гендерну рівність та гендерне бюджетування розповідали інші очільники громад:

Андрій Коломійцев про рівність і гендерне бюджетування: «Ніхто з жителів громади не залишиться поза увагою» — Zametka — Новости Александрии

Василь Гейко: «Гендерна політика – це не лише про чоловіків і жінок» — Zametka — Новости Александрии

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.

This div height required for enabling the sticky sidebar